Marta Słowińska
starszy woźny - Oddział Obsługi
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: marta.slowinska_anti_spam@kul.pl