dr Marta Pudło
asystent - Katedra Kultury Krajów Niemieckojęzycznych
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marta.pudlo_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0001-9546-7719