dr Marta Ordon
Specjalista - Dział Repozytorium i Pozycjonowania Wydawnictw
asystent - Katedra Prawa Wyznaniowego
Instytut Nauk Prawnych
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marta.ordon_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-0908-0628