dr Marta Lizut
Asystent - Katedra Nauk o Rodzinie
Specjalista - Sekretariat Prorektora ds. kształcenia
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: marta.lizut_anti_spam@kul.pl