Mariusz Lampaszek
hydraulik - Sekcja Konserwacji i Remontów
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: mariusz.lampaszek_usun_to@kul.pl