Mariusz Lach
Ks. dr Mariusz Lach
adiunkt - Katedra Dramatu i Teatru
Instytut Literaturoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: mariusz.lach_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-7011-7480