Mariusz Koper

2021

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
2020Recenzja naukowa w czasopiśmieUsługi eksperckie w kraju


2019
2018

 • Z gospodarki w Żurawcach na deski teatru w Warszawie. Władysław Kowalski (1936-2017)
  [w:] Rocznik Tomaszowski
 • Sprawozdanie z sympozjum w Woli Uhruskiej "Nauka w służbie narodu. Dziesięć sympozjów polsko-ukraińskich (Wola Uhruska, 26-27 maja 2017 r.)
  [w:] Slavia Orientalis


 • Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie


  Artykuł w czasopiśmie  Członkostwo z wyboru w innej krajowej organizacji naukowej
  2017


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej
  Redakcja naczelna publikacji naukowej

  2016


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


  Organizacja konferencji krajowej  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej
  2015


  Rozdział w recenzowanej książce naukowej


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
  Członkostwo w krajowym zespole eksperckim


  Działalność odczytowa


  2014  2013

  Recenzja naukowa w czasopiśmie
  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


  Wygłoszenie referatu na konferencji


  Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji


  Działalność odczytowa


  2012


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany  Recenzja naukowa w czasopiśmie  Artykuł popularnonaukowy w wydawnictwie zbiorowym


  Artykuł w czasopiśmie


  Artykuł w wydawnictwie zbiorowym


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej
  Organizacja konferencji
  Wyjazd w celu przeprowadzenia kwerendy naukowej

  2011


  Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


  Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej  2009


  Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


  2008

 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego