Dr hab. Mariola Łaguna

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii KUL

Więcej infomacji: www.kul.pl/laguna

Kontakt:                                

Instytut Psychologii KUL    

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
pokój C-329

Tel. 81 44 53 329 (w godzinach konsultacji)

e-mail: laguna@kul.pl

W roku 2017/18 urlop naukowy

SPP Lab

Ostatnia aktualizacja: 31.01.2018 11:49