mgr Mariola Kaszycka
Asystent - Katedra Językoznawstwa Teoretycznego
Instytut Językoznawstwa
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: mariola.kaszycka_anti_spam@kul.pl