Znalezione obrazy dla zapytania marietta izdebska

PUBLIKACJE

Monografie

 • Izdebska, Marietta. Towards a frame-semantic approach to conceptual metaphors related to cooking techniques in English. Lublin: Wydawnictwo KUL. (w przygotowaniu)

Redakcja monografii

 • Drabikowska, Karolina, Izdebska, Marietta, Prażmowska, Anna (eds.). 2017. Form, meaning and function in theoretical and applied linguistics. Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing

 • Malec, Wojciech, Marietta Rusinek (eds.). 2015. Within language, beyond theories. Volume III. Discourse analysis, pragmatics and corpus-based studies. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
 • Malec, Wojciech, Rusinek, Marietta, Sadowska Anna (eds.). 2015. Challenging ideas and innovative approaches in applied linguistics. Studies in Linguistics and Methodology. Volume 10. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Artykuły w monografii

 • Rusinek, Marietta. 2015. “Men’s talk versus women’s talk in the metaphorical representation of boil, cook and simmer in English: a BNC-based study.” In A. Bondaruk, A. Prażmowska (eds.). Within language, beyond theories. Volume I. Studies in theoretical linguistics. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

 • Rusinek, Marietta. 2014. Język kulinarny jako źródło metafor pojęciowych w języku angielskim na przykładzie terminów wyrażających techniki kulinarne: studium korpusowe (English translation: Culinary vocabulary as a source of conceptual metaphors in English: a corpus-based study). In M. Łukasik, B. Mikołajewska (eds.). Języki specjalistyczne wczoraj, dziś i jutro. Warszawa: Wydawnictwo IKL@

 • Rusinek, Marietta. 2013. Medieval French borrowings in the English «cakes» vocabulary: A historical semantic analysis. In Medieval English Mirror 9. Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag.

 • Rusinek, Marietta. 2012. On the contiguity of the semantic fields cakes and human being: the case of tart. In Roczniki Humanistyczne KUL LX (5). 101-112.

 • Rusinek, Marietta. 2012. Cake: the Centrepiece of Celebrations. In M. McWilliams (red.).  Celebration: Proceedings of the 2011 Oxford Symposium of Food & Cookery. Blackawton, Totnes, Devon: Prospect Books. 308-315.

 • Rusinek, Marietta. 2012. Let’s cook something up: on the metaphorical representation of cooking techniques terms in English”. In S. Benuš, D. Židová (red.) Linguistic and literary approaches to speech, text and discourse. Nitra: Constantine the Philosopher University in Nitra.

Hasła encyklopedyczne

 • Izdebska, Marietta. “Tarcisio Bertone.” [W:] E. Gigilewicz (ed.). Encyklopedia 100-lecia KUL. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. (przyjęte do druku)
 • Izdebska, Marietta. “Gianfranco Ravasi.” [W:] E. Gigilewicz (ed.). Encyklopedia 100-lecia KUL. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. (przyjęte do druku)
 • Izdebska, Marietta. “Francesco Coccopalmerio.” [W:] E. Gigilewicz (ed.). Encyklopedia 100-lecia KUL. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. (przyjęte do druku)
 • Izdebska, Marietta. “Jerzy Durczak.” [W:] E. Gigilewicz (ed.). Encyklopedia 100-lecia KUL. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. (przyjęte do druku)
 • Izdebska, Marietta. “Joanna Durczak.” [W:] E. Gigilewicz (ed.). Encyklopedia 100-lecia KUL. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. (przyjęte do druku)
 • Izdebska, Marietta. “Studencki Teatr Anglistów.” [W:] E. Gigilewicz (ed.). Encyklopedia 100-lecia KUL. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. (przyjęte do druku)
 • Izdebska, Marietta. “Riccardi Andrea.” [W:] E. Gigilewicz (ed.). Encyklopedia 100-lecia KUL. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. (w przygotowaniu)
 • Izdebska, Marietta. “Studies in Logic and Theory of Knowledge.” [W:] E. Gigilewicz (ed.).Encyklopedia 100-lecia KUL. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. (w przygotowaniu)

Redakcja językowa/Tłumaczenie

 • Wciseł, Wojciech (eds.). 2015. Integracja cudzoziemców w wybranych krajach i miastach europejskich – dobre praktyki. Stowarzyszenie Solidarności Globalnej.
 • Wciseł, Wojciech, Żyśko, Konrad (eds.). 2015. Integration of foreigners in selected European countries and cities – good practice. Stowarzyszenie Solidarności Globalnej.

STYPENDIA/ GRANTY/ WYJAZDY NAUKOWE

 • Kwerenda biblioteczna w Biblioteca del Polo di Lingue e Letterature straniere, Universita Degli Studi di Milano w Mediolanie (18-26. 07. 2015)
 • Kwerenda bibliotecznaw Biblioteca Nazionale Centrale w Rzymie (30.08-05.09. 2014)
 • Stypendium naukowe przyznane przez Prezydenta Miasta Lublin w ramach realizacji "Miejskiego programu stypendialnego dla doktorantów"
 • Stypendium wyjazdowe Towarzystwa Przyjaciół KUL w Londynie na przeprowadzenie badań naukowych oraz kwerendy bibliotecznej w National Library of Scotland, Edinburgh University Library oraz Edinburgh City Libraries w Edynburgu (lipiec/sierpien 2013)

PEŁNIONE FUNKCJE

1. Inicjatorka i współorganizatorka serii międzynarodowych konferencji językoznawczych Linguistics Beyond And Within - International Linguistics Conference in Lublin http://lingbaw.webclass.co 

 • LingBaW 2013 (14-16.11.2013)
 • LingBaW 2014 Challenging ideas and innovative applications (06-07.11.2014)
 • LingBaW 2015 Mind, language, society: towards a unified theory of language structure and use (22-23.10.2015)
 • LingBaW 2016 Controversy in Linguistics and Language Studies (20-21.10.2016)
 • LingBaW 2017 The Outskirts of the Regular (18-19.10.2017)

2. Inicjatorka i współorganizatorka cyklicznych konferencji Young Linguists' Seminar http://ylskul.blogspot.com/

 • Recent developments in transaltion studies (10.03.2014)
 • Issues in phonetics and phonology (10.04.2014)
 • New Voices in Semantics and Pragmatics (12.05.2014)
 • New Trends in Syntax and Morphology (09.06.2014)

NAGRODY

2014    Nagroda Prorektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego za zaangażowanie, entuzjazm i pracę włożoną w organizację konferencji Linguistics Beyond and Within w roku 2013 i 2014

KONFERENCJE NAUKOWE

21-22.08.2014, Fourth Central European Conference in Linguistics for Postgraduate Students, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin. Prezentacja: "Theoretical Controversies in Conceptual Metaphor Theory: A Critical Evaluation".

26.03.2014, Investigations in theoretical linguistics, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin. Referat: "From literary through linguistic to cognitive accounts of metapor: an overview of perspectives".

14-16.11.2013, Międzynarodowa Konferencja Językoznawcza Linguistics Beyond and Within, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin. Prezentacja: "Men's talk versus women's talk in the metaphorical representation of boil, cook and simmer in English: a BNC-based study".

16. 05. 2013, III Konferencja Młodych Lingwistów "Języki specjalistyczne wczoraj, dziś i jutro", Uniwersytet Warszawski. Referat: "Język kulinarny jako źródło metafor pojęciowych w języku angielskim: studium korpusowe".

7. 11. 2012, „Linguistic and literary approaches to speech, text and discourse”, Constantine the Philosopher University, Nitra.  Prezentacja: „Let’s cook something up: on the metaphorical representation of cooking techniques terms in English”.

5-6. 12. 2011, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Humanista wobec tradycji i współczesności ‘Tekst – Kontekst – Intertekst’, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. Referat: „Zjawisko polisemii w polu semantycznym CIASTA w języku angielskim a kontekst: analiza semantyczna”.

19-20. 11. 2011, The 10th Medieval English Studies Symposium, The School of English, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Referat: „The semantic field CAKES in Middle English: a historical study”.                                                     

8-10. 07. 2011, Oxford Symposium on Food and Cookery ‘Celebrations – 30 years of food thought’, St. Catherine’s College, Oxford.  Referat: „Cakes as the Centrepiece of Celebrations: on the Intrinsic Contiguity  between Cake and Celebrating”.  

Ostatnia aktualizacja: 08.10.2019 02:00