mgr Maria Piwińska
Asystent - Studium Języków Obcych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: maria.piwinska_anti_spam@kul.pl