Maria Opiela

2013

Prace licencjackie
 • Oczekiwania rodziców wobec przedszkola. Na przykładzie Przedszkola przy Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie i Przedszkola Teatralnego nr 8 w Krasnymstawie.
 • Społeczne funkcjonowanie dzieci z trudnościami edukacyjnymi w wieku przedszkolnym . Na przykładzie Przedszkola w Zespole Szkół w Gręzówce.
 • Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu. Na przykładzie Przedszkola Samorządowego w Woli Zarczyckiej
 • Aktywność twórcza dziecka w wychowaniu przez sztukę na przykładzie wybranych przedszkoli w Lublinie.

2012

Prace licencjackie
 • Znaczenie zabaw i gier dydaktycznych w edukacji społecznej 5 latka.
 • Znaczenie współpracy rodzica z nauczycielem w edukacji społecznej dziecka przedszkolnego
 • Liczba rodzeństwa, a funkcjonowanie dziecka w przedszkolu.
 • Relacje z rówieśnikami a samoocena dziecka 6 - letniego.
 • Funkcja bajek w edukacji przedszkolnej dziecka.
 • Adaptacja dziecka 3-letniego w warunkach przedszkolnych.
 • Relacje z rówieśnikami a rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym.
 • Funkcje przedszkola w kształtowaniu wrażliwości muzycznej u dzieci 5-letnich