Maria Opiela

2017

Prace magisterskie
 • Edukacja matematyczna w integralnym rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
 • Zaburzenia w rozwoju wychowanków Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie. Studium przypadku
 • Znaczenie gier i zabaw w rozwoju i wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym w opinii nauczycieli edukacji przedszkolnej
 • Rola rodziców w opiece nad dzieckiem w świetle opinii społeczności lokalnej Gminy Gorzków
 • Rola ojca w rozwoju i edukacji małego dziecka w opinii studentów pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Aktywność twórcza dzieci w edukacji przedszkolnej. Studium empiryczne

2016

Prace magisterskie
 • Wychowanie i opieka nad dzieckiem z autyzmem w rodzinie i szkole w świetle literatury przedmiotu
 • Metody i formy rozwijania czytelnictwa dzieci pięcioletnich na przykładzie wybranych przedszkoli województwa lubelskiego
 • Formy opieki i wychowania małego dziecka w Polsce w XX - XXI wieku
 • Gotowość dzieci sześcioletnich do podjęcia obowiązku szkolnego na podstawie badań własnych
 • Obraz nauczyciela u dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie Przedszkola Publicznego im. Janusza Korczaka w Parczewie
 • Rozwijanie aktywności twórczej dzieci w wieku przedszkolnym w wybranych przedszkolach województwa lubelskiego
 • Postawy rodzicielskie w wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym na przykładzie badań własnych
 • Oddziaływanie mediów na dzieci w wieku przedszkolnym w świetle badań własnych

2013

Prace licencjackie
 • Wybrane czynniki warunkujące adaptację dzieci trzyletnich w przedszkolu na przykładzie Publicznego Przedszkola nr. 73 w Lublinie
 • Znaczenie aktywności ruchowej w integralnym rozwoju i wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym. Na przykładzie Katolickiego Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu w Lublinie.
 • Znaczenie zajęć plastycznych w integralnym rozwoju i wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym. Na przykładzie Przedszkola Niepublicznego im. „Przyjaciół Kubusia Puchatka” w Białej Podlaskiej.
 • Ideał wychowawcy w systemie prewencyjnym księdza Bosko na przykładzie wybranych przedszkoli Sióstr Salezjanek.
 • Zewnętrzne uwarunkowania edukacji przedszkolnej dziecka niesłyszącego. Na przykładzie Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 55 dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących im. Jana Pawła II w Lublinie.
 • Znaczenie wychowania zdrowotnego w społecznym funkcjonowaniu dziecka w wieku przedszkolnym. Na przykładzie przedszkola z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach.