Maria Opiela

2023

Rozprawy doktorskie
 • Kompetencje emocjonalne i sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych przez nauczycieli wychowania przedszkolnego

2022

Prace magisterskie
 • Znaczenie środowiska rodzinnego w kształtowaniu postaw patriotycznych dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców i nauczycieli
 • Znaczenie zabawy w rozwoju i wychowaniu dziecka w wieku poniemowlęcym w opinii rodziców i opiekunów
 • Organizacja pracy w przedszkolu a relacje dzieci z rówieśnikami w czasie pandemii w opinii nauczycieli
 • Znaczenie wartości chrześcijańskich przekazywanych w rodzinach Domowego Kościoła Ruchu Światło - Życie dla religijnego wychowania dzieci w opinii rodziców
 • Znaczenie współpracy nauczyciela z rodzicami w przebiegu procesu adaptacji dziecka do przedszkola. Studium empiryczne
 • Rola rodziców i nauczycieli w kształtowaniu samodzielności dziecka w wieku przedszkolnym. Studium empiryczne

2021

Rozprawy doktorskie
 • Integralne wychowanie osoby we Wspólnocie "Wiara i Światło" na podstawie badań w wybranych polskich Wspólnotach
Prace magisterskie
 • Znaczenie edukacji przedszkolnej w rozwoju i wychowaniu dziecka na przykładzie wybranych przedszkoli integracyjnych
 • Wartość przeżywania macierzyństwa i ojcostwa dla integralnego rozwoju i wychowania dziecka w opinii rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

2020

Prace magisterskie
 • Oczekiwania rodziców wobec nauczyciela wychowania przedszkolnego w wybranych placówkach Gminy Jabłonna
 • Znaczenie rodziny w integralnym rozwoju i wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym w opinii studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Reklamy a funkcjonowanie dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców
 • Muzyka w stymulowaniu integralnego rozwoju i wychowania małego dziecka - studium empiryczne
 • Wychowawcze następstwa spożywania alkoholu przez dorosłych w obecności małego dziecka w rodzinie

2019

Rozprawy doktorskie
 • Integralny rozwój i wychowanie małego dziecka jako zadanie rodziców w katolickiej myśli pedagogicznej w Polsce XX wieku
Prace magisterskie
 • Znaczenie relacji małżeńskich w integralnym rozwoju dziecka w opinii studentów Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Oddziaływanie mediów na integralny rozwój dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców
 • Integralne wychowanie dziecka w rodzinie patchworkowej
 • Wspomaganie integralnego rozwoju dziecka zdolnego w opinii nauczycieli przedszkoli w Lublinie