Maria Opiela

2020

Prace magisterskie
 • Oczekiwania rodziców wobec nauczyciela wychowania przedszkolnego w wybranych placówkach Gminy Jabłonna
 • Znaczenie rodziny w integralnym rozwoju i wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym w opinii studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 • Reklamy a funkcjonowanie dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców
 • Muzyka w stymulowaniu integralnego rozwoju i wychowania małego dziecka - studium empiryczne
 • Wychowawcze następstwa spożywania alkoholu przez dorosłych w obecności małego dziecka w rodzinie

2019

Rozprawy doktorskie
 • Integralny rozwój i wychowanie małego dziecka jako zadanie rodziców w katolickiej myśli pedagogicznej w Polsce XX wieku
Prace magisterskie
 • Znaczenie relacji małżeńskich w integralnym rozwoju dziecka w opinii studentów Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Oddziaływanie mediów na integralny rozwój dzieci w wieku przedszkolnym w opinii rodziców
 • Integralne wychowanie dziecka w rodzinie patchworkowej
 • Wspomaganie integralnego rozwoju dziecka zdolnego w opinii nauczycieli przedszkoli w Lublinie

2017

Prace magisterskie
 • Edukacja matematyczna w integralnym rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
 • Zaburzenia w rozwoju wychowanków Pogotowia Opiekuńczego w Lublinie. Studium przypadku
 • Znaczenie gier i zabaw w rozwoju i wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym w opinii nauczycieli edukacji przedszkolnej
 • Rola rodziców w opiece nad dzieckiem w świetle opinii społeczności lokalnej Gminy Gorzków
 • Rola ojca w rozwoju i edukacji małego dziecka w opinii studentów pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
 • Aktywność twórcza dzieci w edukacji przedszkolnej. Studium empiryczne

2016

Prace magisterskie
 • Wychowanie i opieka nad dzieckiem z autyzmem w rodzinie i szkole w świetle literatury przedmiotu
 • Metody i formy rozwijania czytelnictwa dzieci pięcioletnich na przykładzie wybranych przedszkoli województwa lubelskiego
 • Formy opieki i wychowania małego dziecka w Polsce w XX - XXI wieku
 • Gotowość dzieci sześcioletnich do podjęcia obowiązku szkolnego na podstawie badań własnych