Maria Opiela

Rola miłości we wczesnym wychowaniu w systemie pedagogicznym Edmunda Bojanowskiego
[The role of love in early upbringing in the pedagogical system of Edmund Bojanowski ]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Społeczeństwo i Rodzina (ISSN: 1734-6614)
Rok wydania: 2016
Tom: 46
Numer czasopisma: 1
Strony od-do: 155-169
Streszczenie: Edmund Bojanowski jedynie na drodze wychowania widział możliwość wyprowadzenia ludzkości z błędnej drogi zbyt rozumowego, a przy tym dalekiego od prawdy urządzania świata. Ukazał sposób wchodzenia i wprowadzania na tę drogę nowych pokoleń w duchu miłości, czyli z pełnym poszanowaniem ludzkiej wolności. W jego życiu i myśli pedagogicznej „Miłość” jest przyczyną sprawczą i wzorczą wychowania, a „miłość” jest zasadą życia i działania każdej osoby i wspólnoty, jest przykazaniem i cnotą, jest darem i zobowiązaniem, jest drogą do pełnej dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej. We wczesnym dzieciństwie życia człowiek jest szczególnie narażony w swym rozwoju na zagrożenia, które mogą stać się przeszkodą rozpoznaniu i osiąganiu celu w życiu. Potrzebuje więc Boga i innych ludzi, potrzebuje ze strony dorosłych ochrony przed niebezpieczeństwami, pomocy i wsparcia w poznawaniu prawdy oraz przykładu w wybieraniu dobra. Drogą pełnego rozwoju człowieka i ludzkości jest wychowanie integralne, w którym realizuje się odpowiedzialna miłość polegająca na wprowadzaniu dziecka w świat wartości, życie nimi w harmonii i braterstwie.
Słowa kluczowe: Bóg, Miłość, osoba, dziecko, kobieta, miłość, wczesne wychowanieCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Maria Opiela",
title = "Rola miłości we wczesnym wychowaniu w systemie pedagogicznym Edmunda Bojanowskiego",
journal = "Społeczeństwo i Rodzina",
year = "2016",
number = "1",
pages = "155-169"
}

Cytowanie w formacie APA:
Opiela, M. (2016). Rola miłości we wczesnym wychowaniu w systemie pedagogicznym Edmunda Bojanowskiego. Społeczeństwo i Rodzina, 1, 155-169.