Maria Opiela

Od charyzmatu do działania w aspekcie edukacyjnym, organizacyjnym i społecznym na przykładzie zgromadzeń zakonnych powstałych w Polsce w XIX/XX w.
[From the charism to action in educational, organizational and social aspect on the example of religious c ongregations formed in Poland in the nineteenth / twentieth century]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Konflikt, dialog i kultura jedności
Miejsce: Lublin