Maria Opiela

Grupa Ekspertów Dobrych Zmian w Edukacji

Członkostwo w krajowym zespole eksperckim

Nazwa jednostkiSZK_INST: Ministerstwo Edukacji Narodowej