Maria Opiela

Zgromadzenia zakonne w służbie rodzinie i wychowaniu
[Religious congregations in the service of the family and upbringing]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Wychowanie integralne dziecka w rodzinie i przedszkolu katolickim
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL, Katedra Katechetyki Szczegółowej KUL