Maria Opiela

W służbie nauki, wychowania i wartości. Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym
[In the service of science, education and values. Biographical sketches of the scientific environment of Lublin]

Recenzja książki naukowej

Autor (twórca): Redakcja: Ryszard Skrzyniarz, Małgorzata Łobacz, Barbara Borowska