Maria Opiela

Wykładowca prowadzący zajęcia dydaktyczne w ramach projektu Energia kompetencji
[Lecturer at leading educational activities within the framework of the project]

Usługi dydaktyczne w kraju

Nazwa jednostki: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II