Maria Opiela

Praca wychowawczo-edukacyjna osób konsekrowanych jako element misji Kościoła
[Working educationally-educational consecrated persons as part of the Mission of the Church]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Życie konsekrowane znakiem wiarygodności Kościoła
Miejsce: Tarnów
Nazwa jednostki: Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie