Maria Opiela

Rodzina wzorem i ochroną wspólnoty narodu i ludzkości
[The family model and the protection of the community, nation, and humanity]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Obudzić (nie)odkryty potencjał rodziny. Rodzina pyta i odpowiada
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej Instytutu Pedagogiki KUL, Katedra Pedagogiki Rodziny Instytutu Pedagogiki KUL, Zespół Pedagogiki Chrześcijańskiej KNP PAN, Fundacja Rozwoju KUL