Maria Opiela

Rodzina - jak dziś budować ją od wewnątrz i ochraniać od zewnątrz?
[Family-like today to build it from the inside and protect from the outside?]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Dębica
Nazwa jednostki: Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej – IP KUL Jana Pawła II, Starostwo Powiatowe w Dębicy, Miasto Dębica, Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP, Stowarzyszenie im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”, Katolickie Centrum Edukacji KANA w Dębicy