Maria Opiela

Wkład kobiet w rozwój teorii i praktyki wczesnej edukacji w Polsce XIX i XX wieku
[Women's contribution to the development of the early childhood education theory and practice of in Poland in the 19th and 20th centuries]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: PAEDAGOGIA CHRISTIANA (ISSN: 1505-6872)
Rok wydania: 2015
Tom: 34
Numer czasopisma: 2
Strony od-do: 101-119
Streszczenie: Rozwój pedagogiki przedszkolnej jest procesem przechodzenia od doświadczeń praktycznych po unaukowienie edukacji małego dziecka. Jej początki jako subdyscypliny pedagogiki określa się na lata 70-te XX w. Wskazany początek poprzedza jednak ogromny dorobek wielu pokoleń teoretyków i praktyków wychowania. Jest on jedynie elementem procesu, który wciąż trwa. Rzadko jednak zwraca się uwagę na rolę kobiet w tym procesie, a przecież przyczyniły się do kształtowania rodzimej myśli, praktyki i podstaw teorii wczesnej edukacji. Celem niniejszego artykułu jest ukazanie szczególnego wkładu kobiet bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w edukację małego dziecka w rozwój i doskonalenie podstaw teorii wczesnej edukacji – pedagogiki przedszkolnej.
Słowa kluczowe: kobieta; wychowawczyni; nauczycielka; wczesna edukacja; pedagogika przedszkolna
Dostęp WWW: http://apcz.pl/czasopisma//index.php/PCh/article/view/PCh.2014.025Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Maria Opiela",
title = "Wkład kobiet w rozwój teorii i praktyki wczesnej edukacji w Polsce XIX i XX wieku",
journal = "PAEDAGOGIA CHRISTIANA",
year = "2015",
number = "2 ",
pages = "101-119"
}

Cytowanie w formacie APA:
Opiela, M. (2015). Wkład kobiet w rozwój teorii i praktyki wczesnej edukacji w Polsce XIX i XX wieku. PAEDAGOGIA CHRISTIANA, 2 , 101-119.