Maria Opiela

Wychowanie przez pracę i do pracy we wczesnej edukacji
[Education through work and to work in early childhood education]

Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Praca wsparciem w osiąganiu dojrzałości ludzkiej i religijnej.
Miejsce: Kraków
Nazwa jednostki: Wydział Pedagogiczny Akademii Ignatianum w Krakowie