Maria Opiela

Jan Paweł II słowem i życiem o starości i posłannictwie osób w podeszłym wieku
[Pope John Paul II by word and life about old age and mission of the elderly]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Pedagogiczna aksjologia w świetle nauczania św. Jana Pawła II
Miejsce: Biała Podlaska
Nazwa jednostki: Zakład Pedagogiki Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej