Maria Opiela

Kształtowanie instytucjonalnego wymiaru wychowania integralnego we wczesnej edukacji w Polsce
[The evolution of the institutional dimension of the integral education in early childhood education in Poland]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2014
Tytuł publikacji: Wychowanie integralne w edukacji katolickiej : idee - twórcy - instytucje
Redaktorzy: Maria Loyola Opiela, Ewelina Świdrak, Małgorzata Łobacz
Strony od-do: 135-154
Streszczenie: Powstanie i rozwój instytucjonalnych form wczesnej edukacji wynikało z potrzeb i problemów rodzin i społeczeństw, służyło ich zaspokojeniu i było efektem postępujących procesów cywilizacyjnych. Dla jakości edukacji, optymalizacji warunków i jej organizacyjnych form szczególnie pożyteczne jest uświadomienie sobie genezy i uwarunkowań ich powstania i rozwoju. Wobec współczesnych, różnorodnych praktycznych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych warto przypomnieć źródła naszej postępowej myśli pedagogicznej w tej dziedzinie. Skupimy się na ukazaniu rozwoju różnych pozarodzinnych form opieki i edukacji dzieci od urodzenia do osiągnięcia wieku szkolnego w zmieniających się warunkach społeczno-kulturowych. Najpierw ukazano kontekst europejski i rodzimy rozwoju praktycznych i teoretycznych rozwiązań wczesnej edukacji dziecka według różnych koncepcji i systemów wychowania. Na tym tle możemy zaprezentowano rozwój form wczesnej edukacji w Polsce, dla których inspiracją były rozwiązania powstałe na Zachodzie. Ukazane zostały rodzime inicjatywy w teoretycznych i praktycznych rozwiązaniach wczesnej edukacji i ich realizacji. Wskazano także na specyfikę ich adaptacja w warunkach polskich, która uwzględniała zasadnicze cechy dziecka polskiego, by w indywidualnym traktowaniu każdego dziecka zastosować odpowiednie metody wychowania narodowego.
Słowa kluczowe: dziecko, rodzina, wychowanie, wczesna edukacja, opieka, ochronka, żłobek, przedszkole, system wychowania, instytucjonalizacjaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Maria Opiela",
title = "Kształtowanie instytucjonalnego wymiaru wychowania integralnego we wczesnej edukacji w Polsce",
journal = "",
year = "2014",
pages = "135-154"
}

Cytowanie w formacie APA:
Opiela, M. (2014). Kształtowanie instytucjonalnego wymiaru wychowania integralnego we wczesnej edukacji w Polsce. , 135-154.