Maria Opiela

Wychowanie integralne w edukacji katolickiej : idee - twórcy - instytucje
[Integral upbringing in catholic education : ideas – creators – institutions]

Redakcja naczelna publikacji naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2014
Redaktorzy: Ewelina Świdrak, Małgorzata Łobacz