Maria Opiela

Z dziejów kształtowania idei wychowania przedszkolnego na ziemiach polskich
[From the history of the idea of pre-primary education in the Polish lands]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika (ISSN: 0860-1232)
Rok wydania: 2015
Tom: 29
Strony od-do: 67-86
Streszczenie: Zespolenie idei narodowej, odrodzenia religijnego z pracą społeczną prowadziła w XIX w. do poszukiwania rodzimych rozwiązań w dziedzinie edukacji. Z racji przypadającego w 2014 r. jubileuszu 200. rocznicy urodzin współpracujących ze sobą wielkich osobowości tego okresu: Edmunda Bojanowskiego (1814-1871), Augusta Cieszkowskiego (1814-1894), Jana Koźmiana (1814-1877) i Piotra Semenenki (1814-1886) należy dostrzec ich wkład w rozwój podstaw rodzimej teorii i praktyki wczesnego wychowania w koncepcji ochron wiejskich. Łączył ich szczery zapał i przekonanie o słuszności pracy dla odrodzenia moralno-religijnego i społecznego narodu poprzez wychowanie nowych pokoleń. Bogactwo różnorodności ich osobowości, zainteresowań, profesji i osobistych możliwości prowadziła do stworzenia dzieła, w którym synergia teorii i praktyki przyniosła owoce w spójnym i dynamicznym systemie wczesnego wychowania jako pierwszym ogniwie edukacji. Zapewniła mu trwałe podstawy dla funkcjonalnego i strukturalnego wymiaru systemu oraz zaplecze osobowe i materialne gwarantując jasną tożsamość oraz otwartość na konieczne zmiany ze względu na specyfikę potrzeb osób i środowiska. Ten wkład i wymiary koncepcji ochron wiejskich zostaną ukazane w niniejszym artykule.
Słowa kluczowe: Edmund Bojanowski, August Cieszkowski, Piotr Semenenko, Jan Koźmian, wychowanie przedszkolne, idee narodowe
Dostęp WWW: http://www.apcz.pl/czasopisma/index.php/AUNC_PED/article/view/AUNC_PED.2013.004/5091Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Maria Opiela",
title = "Z dziejów kształtowania idei wychowania przedszkolnego na ziemiach polskich",
journal = "Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika",
year = "2015",
pages = "67-86"
}

Cytowanie w formacie APA:
Opiela, M. (2015). Z dziejów kształtowania idei wychowania przedszkolnego na ziemiach polskich. Acta Universitatis Nicolai Copernici Pedagogika, 67-86.