Maria Opiela

Problemy edukacji i wychowania w przesłaniu Edmunda Bojanowskiego
[Problems of education and upbringing in sending Edmund Bojanowski]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Duchowość-wychowanie-wieś w myśli i praktyce bł. Edmunda Bojanowskiego
Miejsce: Warszawa
Nazwa jednostki: Organizatorzy: parafia bł. Edmunda Bojanowskiego, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.