Maria Opiela

Integralna pedagogika przedszkolna w ujęciu Edmunda Bojanowskiego a wyzwania współczesności
[Integral preschool education in terms of Edmund Bojanowski and the challenges of the present time]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin - Seria Pedagogiczna (ISSN: 2082-2944)
Rok wydania: 2014
Tom: 5-6
Numer czasopisma: 12-13
Strony od-do: 229-267
Streszczenie: Pedagogika przedszkolna w ujęciu bł. Edmunda Bojanowskiego jest pedagogiką integralną. Jest aktualną propozycją odpowiedzi na współczesne wyzwania w dziedzinie rozwoju i wychowania małego dziecka. Uwzględnia ona dorobek poprzednich pokoleń, diagnozę współczesnej sytuacji i konkretnej propozycji dla przyszłości. Integralne podejście zakłada odniesienie do filozoficznej koncepcji człowieka jako osoby oraz uwzględnianie pełnego kontekstu jej życia, rozwoju i działania w świecie. Z niej wynika ujmowanie w pedagogice Bojanowskiego również dziecięctwa uwzględniającego rozwój duchowego wymiaru osoby. Zgodnie z realistyczną teorią człowieka tak ujęta pedagogika określa czynności chronienia osoby oraz usprawniania intelektu i woli, zarazem wyćwiczenia władz zmysłowych w uważnych recepcjach i reakcjach na prawdę i dobro. Istotnym wymiarem prezentowanej koncepcji jest idea ochrony wpisana w proces edukacji małego dziecka.
Słowa kluczowe: Edmund Bojanowski, pedagogika integralna, pedagogika przedszkolnaCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Maria Opiela",
title = "Integralna pedagogika przedszkolna w ujęciu Edmunda Bojanowskiego a wyzwania współczesności",
journal = "Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin - Seria Pedagogiczna",
year = "2014",
number = "12-13",
pages = "229-267"
}

Cytowanie w formacie APA:
Opiela, M. (2014). Integralna pedagogika przedszkolna w ujęciu Edmunda Bojanowskiego a wyzwania współczesności. Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin - Seria Pedagogiczna, 12-13, 229-267.