Maria Opiela

Wkład polskich zgromadzeń zakonnych powstałych w XIX wieku w rozwój podstaw i praktyki rodzimej edukacji
[The contribution of polish religious Congregations created in the 19th Century to the development of rudiments and practice of native education]

Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany

Czasopismo: Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin - Seria Pedagogiczna (ISSN: 2082-2944)
Rok wydania: 2014
Tom: 5-6
Numer czasopisma: 12-13
Strony od-do: 175-202
Streszczenie: Bardzo interesującym i mało zbadanym w aspekcie pedagogicznym jest zjawisko związane z dynamicznym rozwojem w XIX w. zgromadzeń zakonnych rodzimego pochodzenia. Miały one ogromne znaczenie i czynny udział w całokształcie przemian społeczno-religijnych w naszym narodzie, m.in. na drodze edukacji. Szczególny, choć mało doceniany wkład tych zgromadzeń widoczny jest w praktycznej działalności oświatowej, opiekuńczo-wychowawczej i charytatywnej. Był to zespół wielorakich działań o charakterze edukacyjnym, obejmujących pełny rozwój osoby od wczesnej edukacji dziecka aż po edukację dorosłych w wymiarze indywidualnym i społecznym oraz kształtowanie warunków tej edukacji. To również wkład genialnych twórców, osobowości o wysokiej kulturze naukowej, wielostronnych uzdolnieniach, umysłowości o typie spekulatywnym, umiejętności syntezy, wnikliwości i oryginalności. Stali się oni inspiratorami i przewodnikami dla wielu ludzi dobrych w zmaganiu z osobistą słabością, narodowymi problemami, sięgając po religię, kulturę i historię, co pozwoliło wykrzesać wielkie energie ducha do walki i pracy. Potrafili władać tym specyficznym orężem, bo mieli ducha, zapał i przekonanie.
Słowa kluczowe: polskie zgromadzenia zakonne, edukacja w XIX wiekuCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Maria Opiela",
title = "Wkład polskich zgromadzeń zakonnych powstałych w XIX wieku w rozwój podstaw i praktyki rodzimej edukacji",
journal = "Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin - Seria Pedagogiczna",
year = "2014",
number = "12-13",
pages = "175-202"
}

Cytowanie w formacie APA:
Opiela, M. (2014). Wkład polskich zgromadzeń zakonnych powstałych w XIX wieku w rozwój podstaw i praktyki rodzimej edukacji. Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin - Seria Pedagogiczna, 12-13, 175-202.