Maria Opiela

Rodzina a Kościół
[The family and the Church]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)
Miejsce: Poznań
Nazwa jednostki: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej UAM, Zespół Języka Religijnego przy Radzie Języka Polskiego PAN, Wydział Teologiczny UAM, Komisja Językoznawcza PTPN