Maria Opiela

Rola wymiaru religijnego w wychowaniu integralnym w systemie bł. Edmunda Bojanowskiego
[The role of the religious dimension in the education of integrated in the system Edmund Bojanowski]

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Język religijny dawniej i dziś (w kontekście teologicznym i kulturowym)
Miejsce: Poznań
Nazwa jednostki: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki Instytutu Filologii Polskiej UAM, Zespół Języka Religijnego przy Radzie Języka Polskiego PAN, Wydział Teologiczny UAM, Komisja Językoznawcza PTPN