Maria Opiela

Miłość, małżeństwo, rodzina jako wyzwanie pedagogiczne w czasach seksualizacji młodzieży
[Love, marriage, family as a pedagogical challenge ]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Pedagogiki Rodziny KUL, Centrum Edukacji Nauczycieli LECHAA, Lubelski Oddział PSN NPR