Maria Opiela

Rodzina i szkoła – rodzice i nauczyciele – wspólnie wobec współczesnych wyzwań
[Family and school-parents and teachers-together to modern challenges]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

Nazwa konferencji: Rodzina i edukacja wobec zmian cywilizacyjnych - jak znaleźć drogę?
Miejsce: Dębica