Maria Opiela

Podstawy wychowania do małżeństwa i rodziny dziecka w wieku przedszkolnym
[The basics of parenting to marriage and the family of the child in preschool]

Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Szkoła wobec ideologizacji i instrumentalizacji wychowania
Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL