Maria Opiela

Значение раннего воспитания в формировании религиозных и патриотических чувств в педагогической концепции Эдмунда Бояновского
[The value of early education in shaping the religious feelings and patriotic in the pedagogical concept Edmund Bojanowski]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Orenburg
Rok wydania: 2014
Tytuł publikacji: Ученые записки. Вып. 10 : Теория и практика современной юридической науки
Redaktorzy: O.B. Левченко
Strony od-do: 187-203
Streszczenie: Bł. Edmund Bojanowski opierając swą koncepcję pedagogiczną na chrześcijańskim systemie wartości, podkreślał główną rolę czynnika nadprzyrodzonego oraz osoby jako personalnego symbolu wartości w wychowaniu dziecka. Strategią oddziaływania wychowawczego w ochronkach jest strategia świadectwa polegająca na wywołaniu u wychowanka mechanizmu identyfikacji, która ma miejsce już przy przyswojeniu sobie doświadczenia innych osób, a przez proces włączenia ich we własne życie wywiera wpływ na rozwój osobowości, w tym również uczuć wyższych. Ma to bardzo ważne znaczenie w wychowaniu, którego zadaniem jest kształtowanie młodego człowieka na wzorowego patriotę i dobrego, stworzonego na obraz Boga człowieka.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Maria Opiela",
title = "Значение раннего воспитания в формировании религиозных и патриотических чувств в педагогической концепции Эдмунда Бояновского",
journal = "",
year = "2014",
pages = "187-203"
}

Cytowanie w formacie APA:
Opiela, M. (2014). Значение раннего воспитания в формировании религиозных и патриотических чувств в педагогической концепции Эдмунда Бояновского. , 187-203.