Maria Opiela

Ślady myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego na Bukowinie realizowanej przez Siostry Służebniczki NMP
[Traces of pedagogic. Edmund Bojanowskiego in Bukovina by Sisters Servants of the Blessed Virgin Mary]

Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym

Miejsce: Suceava
Rok wydania: 2013
Tytuł publikacji: Polsko-rumuńskie związki historyczne i kulturowe : materiały z sympozjum = Legături istorice şi culturale polono-române : materialele simpozionului
Redaktorzy: Stanislava Iachimovschi, Elżbieta Wieruszewska-Calistru
Strony od-do: 433-461
Streszczenie: Myśl pedagogiczna bł. Edmunda Bojanowskiego (1814-1871) mimo, iż zrodziła się w połowie XIX wieku jawi się dzisiaj jako nowatorska i wyjątkowo aktualna. Istotę i rozwój tej myśli poznajemy z jego bogatej spuścizny, jaką stanowią jego pisma i powstałe dzieło oraz jej realizacji w praktyce przez Siostry Służebniczki NMP. One to poprzez swoją służbę realizowały ją w diecezji lwowskiej, także na Bukowinie. Służebniczki dębickie w Czerniowcach (dwie bursy) i pobliskich: Brzeżanach, Śniatyniu, Stanisławowie, Monasterzyskach, Buczaczu, Folwarkach, czy Skałacie. Służebniczki starowiejskie: między innymi w Jabłonowie, Kosowie, Gwoźdźcu, Zaleszczykach, Jędrzejówce, Kołomyi, Germanówce, Obertynie, Ottyni, Mielnicy, Zabłotowie, Tłumaczu i innych. Służebniczki starowiejskie w samej diecezji lwowskiej w 1939 r. pracowały w 94 placówkach, gdzie w większości prowadziły ochronki sierocińce tworząc wspólnoty najczęściej 3-4 osobowe, razem ponad 360 sióstr. Natomiast Służebniczki dębickie miały w tym czasie w tej diecezji 21 domów, w których pracowało 66 sióstr. Dla porównania w roku 1914 miały tam 30 placówek, ale m.in. Czerniowce i Śniatyń były zmuszone opuścić w 1914 r. z powodu I wojny światowej. W latach 90-tych XX w. Siostry Służebniczki Starowiejskie wyjeżdżały na miesięczne posługi na terenie Rumunii i pełniły je w takich miejscowościach jak: Nowy Sołoniec, Pojana Mikuli, Plesza, Kaczyka, Moara, Seret.Cytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Maria Opiela",
title = "Ślady myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego na Bukowinie realizowanej przez Siostry Służebniczki NMP",
journal = "",
year = "2013",
pages = "433-461"
}

Cytowanie w formacie APA:
Opiela, M. (2013). Ślady myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego na Bukowinie realizowanej przez Siostry Służebniczki NMP. , 433-461.