Maria Opiela

Wychowanie integralne w rozwoju i w życiu człowieka w koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego
[Integral education in development and in human life in the concept Edmund Bojanowskiego]

Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2013
Tytuł publikacji: Wychowanie integralne w teorii i w praktyce pedagogicznej
Redaktorzy: Dorota Bis, Maria Loyola Opiela
Strony od-do: 141-159
Streszczenie: Wychowanie integralne w rozwoju i życiu człowieka w koncepcji Edmunda Bojanowskiego. Wychowanie integralne w ujęciu bł. Edmunda Bojanowskiego to wychowanie chrześcijańskie, realizowane w pedagogii katolickiej. Posiada ono tylko wtedy charakter integralny, jeśli obejmuje łącznie wszystkie wymiary życia, rozwoju, relacji i działania osoby ludzkiej i w leżącej u podstaw koncepcji człowieka respektuje wszystkie sfery - począwszy od fizycznej, poprzez psychiczną, umysłową, społeczną, kulturową po duchową (religijną). W tym dynamicznym, harmonijnym procesie wychowania osobowego następuje interpretowanie, rozumienie i porządkowanie natury i kultury ludzkiej w świetle wiary. Wychowanie to nastawione jest na cel najwyższy, którego osiągnięcie ma być efektem działań wychowawczych i wysiłku samej osoby, do czego człowiek zmierza przez całe swe życie. Najpierw jednak musi być umiejętnie, stopniowo przygotowywany poprzez rozwój wrodzonych zadatków i wprowadzany poprzez wychowanie na drogę samowychowania, by z czasem sam przejął odpowiedzialność za własny rozwój. Aby człowiek stał się obrazem Boga, musi ustawicznie nim się stawać. Fundamentem dla samodzielnego zaangażowania w proces doskonalenia, stawania się coraz pełniej osobą w wymiarze duchowym i moralnym, czyli formacji, jest wczesne wychowanie dziecka. Rola nauczyciela wyraża się w takim organizowaniu sytuacji wychowawczych, by wszystkie wrodzone zdolności dziecka zostały aktywizowane i włączone w zdobywanie wiedzy i doświadczeń ważnych dla jego rozwoju i całego przyszłego życia.
Słowa kluczowe: dziecko, osoba, wychowawca, nauczyciel, wychowanie integralne, cel wychowania, edukacja, formacja, odpowiedzialnośćCytowanie w formacie Bibtex:
@article{1,
author = "Maria Opiela",
title = "Wychowanie integralne w rozwoju i w życiu człowieka w koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego",
journal = "",
year = "2013",
pages = "141-159"
}

Cytowanie w formacie APA:
Opiela, M. (2013). Wychowanie integralne w rozwoju i w życiu człowieka w koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego. , 141-159.