Maria Opiela

Prowadzenie dyskusji panelowej: Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań – jak wychowywać?
[Conduct a panel discussion: teacher to contemporary challenges – how to educate?]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji

Nazwa konferencji: Nauczyciel – wychowawca i mistrz – czy to jest jeszcze możliwe?
Miejsce: Dębica