Maria Opiela

Nauczyciel – wychowawca i mistrz – czy to jest jeszcze możliwe?
[Teacher-educator and master – if this is even possible?]

Organizacja konferencji

Miejsce: Dębica