Maria Opiela

Ekologia rodziny w ujęciu prof. Włodzimierza Fijałkowskiego
[In terms of family ecology Professor Vladimir Fijałkowskiego]

Udział w konferencji krajowej

Miejsce: Lublin
Nazwa jednostki: Katedra Pedagogiki Rodziny