Maria Opiela

Współczesna realizacja charyzmatu bł. Edmunda Bojanowskiego przez Siostry Służebniczki
[Contemporary implementation of the charism of Blessed Edmund Bojanowski by the Sisters Servants]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej

Nazwa konferencji: Bł. Edmund Bojanowski (1814-1871) wychowawca i apostoł laikatu
Miejsce: Lublin