Maria Opiela

Bł. Edmund Bojanowski (1814-1871) wychowawca i apostoł laikatu
[Blessed Edmund Bojanowski (1814-1871) educator and lay apostle]

Organizacja konferencji krajowej

Miejsce: Lublin