Maria Opiela

Integracja międzypokoleniowa na przykładzie działalności placówek wsparcia dziennego Sióstr Służebniczek Dębickich
[Intergenerational integration as an example of the Handmaids of the functioning of institutions in Debica ]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Płaszczyzny społecznych działań pedagoga. Wiedza-Kompetencje-Doświadczenie
Miejsce: Lublin