Maria Opiela

Wychować dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli
[To bring good citizens and upright Christians up]

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji międzynarodowej

Nazwa konferencji: Wychować dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli
Miejsce: Lublin