Maria Opiela

Wychowanie integralne w rozwoju i życiu człowieka w koncepcji bł. E. Bojanowskiego
[Integral upbringing in the development of education and human life in the concept of Blessed E. Bojanowski]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Ochronić wychowując. Wychowanie integralne w koncepcji bł. Edmunda Bojanowskiego
Miejsce: Dębica