Maria Opiela

Charyzmat bł. Edmunda Bojanowskiego realizowany przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
[The charism of Blessed Edmund Bojanowski fulfilled by the Congregation of the Sisters Servants]

Wygłoszenie referatu na konferencji

Nazwa konferencji: Bł. Edmund Bojanowski – życie, działalność, dziedzictwo
Miejsce: Gostyń – Grabonóg